IRIS CVO

IRIS CVO logoIRIS CVO, een onderwijsstichting gevestigd in Heemstede, vormt het bevoegd gezag over vijf scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het zuiden van Noord-Holland. Dit zijn:

  • Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem
  • Haemstede-Barger Mavo in Heemstede
  • Herbert Vissers College in Nieuw Vennep
  • Kaj Munk College in Hoofddorp
  • RKSG Thamen in Uithoorn

logo's samen_2_klein

Met vijf scholen, ruim 700 medewerkers en 6.100 leerlingen is IRIS een organisatie die ambitieus mag zijn. En ook is! Het is een organisatie met hart voor de leerlingen en haar medewerkers, waar kennisdeling hoog op de agenda staat en waar wederzijds vertrouwen en naar elkaar luisteren de basis vormen van goed werkgeverschap. Maar het belangrijkste is toch de leerling, de hoge kwaliteit van lesgeven en het voorbereiden van elk individu op de wereld waarin we wonen, werken en (samen)leven.

Ter ondersteuning van de interne en externe communicatie, op zowel school- als bestuursniveau, maakt IRIS CVO regelmatig gebruik van de diensten van Bommel tekst & creatie. Hieronder een aantal voorbeelden.

Extern jaarverslag – schrijven van de teksten
Voor het tweede jaar op rij heeft Bommel tekst & creatie de teksten verzorgd voor het externe jaarverslag. Naast de (verplichte) cijfermatige hoofdstukken laat elke school in een spread (dubbele pagina) zien waar ze voor staat. Het afgelopen jaar was het thema ‘passie en bevlogenheid’. Om te achterhalen wat dit voor de betrokkenen betekent, hoe dit tot uiting komt in de betreffende school, is op elke school een groepsgesprek gehouden. Daaraan namen zowel de rector/directeur, docenten en leerlingen aan deel. Met als resultaat vijf heel diverse gesprekken met één algemene deler: passie verbindt en bevlogenheid laat het groeien. Met uitzondering van de tekst op pagina 2 en 3, is alles geschreven door Bommel tekst & creatie.

Intern jaarverslag – opmaak
Het interne jaarverslag bestaat uit zes jaarverslagen, vijf vanuit de scholen en een van IRIS. Het is vooral heel veel tekst die niet zo snel uitnodigt om te lezen. Daarom is ervoor gekozen de tekst in een eenvoudige opmaak te gieten, met mooie en duidelijke tabellen en met toevoeging van de logo’s. Al wordt de tekst er niet minder om, het is veel aangenamer om deze versie door te lezen.

In verband met vertrouwelijke informatie geen voorbeeld van de opmaak van het interne jaarverslag.

IriScoop – opmaak
Vier tot vijf keer per jaar verschijnt de IriScoop, het periodiek dat aan alle medewerkers van de scholen wordt gestuurd. Zowel docerend als ondersteunend personeel. Elke IriScoop bespreekt een thema en in elke uitgave komen mensen uit de organisatie (docenten, ondersteunend personeel, directie en leerlingen) aan het woord. Tekst en afbeeldingen worden door de scholen aangeleverd, Bommel tekst & creatie maakt er een overzichtelijke en leesbare uitgave van. Op de website van IRIS staan de meest recente uitgaven bij elkaar (van het themanummer Pesten heeft Bommel tekst & creatie ook de teksten verzorgd).

De professional aan het woord – opmaak
IRIS CVO vindt kennisoverdracht heel belangrijk. Niet alleen van docent op leerling, maar ook van collega’s onderling. Daarom is een aantal jaren geleden gestart met Opleiden & Ontwikkelen (O&O). Vier tot vijf keer per jaar komen alle medewerkers bij elkaar om kennis aan elkaar over te dragen. In workshops, tijdens presentaties en vakgroepvergaderingen. Om de kennis breder te delen, is in januari gestart met een nieuw periodiek: De professional aan het woord. Een zes pagina’s tellend periodiek dat naar verwachting drie keer per jaar gaat verschijnen.

Diverse communicatie-uitingen – opmaak / redigeren
Voor zowel de individuele scholen als de stichting zelf, maakt Bommel tekst & creatie posters, folders, (digitale) kerstkaarten en uitnodigingen.

Laat een reactie achter

*

Beantwoord alsjeblieft deze vraag, zodat we weten dat je geen computer bent: *